Aktualności

Ocena jakości pracy biura LGD oraz efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zbieranie opinii zbieranie opinii dotyczącej jakości pracy biura, efektywności działań komunikacyjnych, zastosowanych środków przekazu, a także zidentyfikowania problemów związanych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą do oceny dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W związku z prowadzonym naborem wniosków nr 9/2018 na operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej oraz koniecznością dołączenia do wniosku o przyznania pomocy formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stowarzyszenie zamieszcza wzór formularza wraz z przykładem jego wypełnienia

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej, które odbędzie się 8 listopada 2018 r. w Świetlicy Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4.