Aktualności

Biuro Stowarzyszenia nieczynne

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, iż w dniu 2 stycznia 2018 r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne ze względu na wyznaczenie tego dnia dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2018 r.

Ocena działań informacyjnych prowadzonych przez LGD

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zbieranie opinii społeczności lokalnej na temat działań informacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą do oceny efektywności prowadzonych działań informacyjnych.

PROWadzimy na starcie!

Program prezentujący Lokalne Grupy Działania z województwa podkarpackiego. Pokazuje jak dzięki ludzkiej kreatywności zmienia się podkarpacka wieś, jakie korzyści z wykorzystania środków unijnych wynikają nie tylko dla beneficjentów ale i osób, które znajdą pracę w nowych przedsiębiorstwach.