Aktualności

Spotkania szkoleniowo-informacyjne

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zasad ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej, które odbędą się w dniach od 09.04.2019 r. do 12.04.2019 r.

Biuro Stowarzyszenia nieczynne w dniach od 28.02.2019 r. do 01.03.2019 r.

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, że w dniach od 28 luty do 01 marca 2019 r. (tj. czwartek i piątek) Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne ze względu na udział pracowników w szkoleniu dla przedstawicieli LGD z terenu województwa podkarpackiego, które organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.