Wyjazd studyjny na Węgry

W dniach 20-22 września 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja wraz z 3 partnerskimi LGD z terenu Podkarpacia, tj. LGD Liwocz, LGD Kraina Nafty, Czarnorzecko -Strzyżowska LGD, uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Węgry w okolice Tokaju.

Wyjazd ten zorganizowany był w ramach operacji pn. „Identyfikacja partnerów projektu współpracy”, realizowanej w ramach wniosku złożonego  w  Konkursie  nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017.  Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania  Nowa Galicja wraz z  wymienionymi partnerami  mają w swoich planach promocję i rozwój winiarstwa, enoturystyki, lokalnych produktów i obszarów wiejskich w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy w zakresie LSR. W tym celu chcieliśmy znaleźć partnerów z Węgier, gdzie winiarstwo i enoturystyka  są bardziej rozwinięte niż na naszym terenie. Pozwoliłoby to nam na nawiązanie późniejszej współpracy w zakresie wymiany dobrych praktyk . Celem głównym realizacji tej operacji w ramach KSOW jest wsparcie LGD w zakresie poszukiwania i zidentyfikowania partnerów do współpracy międzynarodowej. Celem szczegółowym jest inicjowanie współpracy pomiędzy LGD oraz partnerem zagranicznym, aby móc w przyszłości tą współpracę realizować  w ramach wymiany dobrych praktyk z zakresu winiarstwa, enoturystyki, produktów lokalnych i turystyki. Podczas pobytu na Węgrzech odbyło się spotkanie partnerskich LGD z Polski i Węgier – Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület  (http://www.zemplenitajak.hu/).  Efektem tego spotkania było podpisanie przez stronę polską i węgierską listu intencyjnego, w którym wyrażono chęć przyszłej współpracy.

Drukuj stronę