ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU BIURA

Z dniem 07 maja 2021 roku zmienił się adres Biura Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

NOWY ADRES BIURA LGD :

UL. ADAMA MICKIEWICZA 90,  38-213 KOŁACZYCE

( Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach)

Bez zmian pozostają numery telefonów, adresy e- mail, a także godziny pracy Biura.

Drukuj stronę