Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) po zakończeniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się o godz. 14:00 w Sali Bankietowej GOK w Kołaczycach, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia zostanie dokonana ocena oraz wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków 7/2018 tj. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD.

 

Drukuj stronę