Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniu 24 października 2017 r. o godz. 16:00 w Sali Bankietowej GOK w Kołaczycach odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia zostanie dokonana ocena oraz wybór wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru wniosków 6/2017 tj. Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego.

Drukuj stronę