Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniu 12 lipca 2017 r. o godz. 16:00 w Sali Bankietowej GOK w Kołaczycach odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia zostanie przeprowadzona ponowna ocena wniosku w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 oraz dokonana ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 5/2017 tj. Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej.

Drukuj stronę