Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniu 22 marca 2017 r. (środa) po zakończeniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się o godz. 16:00 w Sali Bankietowej GOK w Kołaczycach, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia zostanie przeprowadzone ponowne rozpatrzenie protestu w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016

Drukuj stronę