Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniach 31 maja 2023 r. (tj. środa) w sali bankietowej GOK w Kołaczycach po posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, które zaplanowane zostało na godz. 16:00, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dokonana ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów wniosków 1/2023 oraz 2/2023 przeprowadzonych w dniach od 14 kwietnia 2023 do 28 kwietnie 2023 r., w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej.

Drukuj stronę