Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniu 15 lutego 2023 r. (tj. środa) w sali nad remizą OSP w Kołaczycach, o godz. 16:00, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia zostanie rozpatrzony wniosek o wydanie opinii dot. zmiany umowy i przyznaniu pomocy dla operacji realizowanej przez beneficjenta naboru wniosków nr 2/2022.

Drukuj stronę