Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniach 27 września 2022 r. (tj. wtorek) w sali bankietowej GOK w Kołaczycach po posiedzeniu Walnego Zebrania Członków LGD, które zaplanowane zostało na godz. 16:00, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia zostanie dokonana ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy, złożonego w ramach naboru 1/2020 w celu wydania opinii dotyczącej zmiany umowy o przyznaniu pomocy.

Drukuj stronę