Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniu 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek), po posiedzeniu Walnego Zebrania Członków LGD zaplanowanym na godz. 16.00 w sali bankietowej GOK w Kołaczycach odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia zostaną rozpatrzone wnioski o wydanie opinii w sprawie zmiany umowy o przyznanie pomocy na operacje realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Drukuj stronę