Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniu od 29.07.2020 r. (środa, godz.13:00) na Sali Bankietowej GOK w Kołaczycach, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia zostanie rozpatrzony wniosek o wydanie opinii dotyczącej zmiany umowy o przyznaniu pomocy dla wniosku złożonego w ramach naboru 9/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Drukuj stronę