Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniu od 12.02.2020 r. (środa, godz. 15:00) w sali konferencyjnej nad Remizą OSP w Kołaczycach, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia zostanie dokonana ocena oraz wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków Nr 13/2019 tj. Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego (granty).

Drukuj stronę