Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniu od 21.01.2020 r. (wtorek, godz. 15:00) w Sali Bankietowej GOK w Kołaczycach, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia zostanie dokonana ocena oraz wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków Nr 12/2019 tj. Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej.

Drukuj stronę