Zawiadomienie o posiedzeniach Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniach 10 oraz 14marca 2022 r. (tj. czwartek i poniedziałek) o godz. 15.00 w sali bankietowej GOK w Kołaczycach odbędą się posiedzenia Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia zostanie dokonany wybór oraz ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych  w ramach naboru 1/2022, 2/2022 oraz 3/2022 w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej.

Drukuj stronę