Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji LSR

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 za okres do dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r. zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 oraz Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości. Dodatkowe materiały takie jak wytyczne w zakresie monitoringu i ewaluacji oraz podręcznik monitoringu i ewaluacji znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Drukuj stronę