Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza do składania ofert na „Budowę obiektów małej architektury pełniących funkcje rekreacyjne” tj. 13 placów zabaw w miejscowościach: Strzyżów, Tułkowice, Glinik Średni, Pietrusza Wola, Czarnorzeki, Krościenko Wyżne, Dobrynia, Wolica, Myscowa, Kołaczyce, Toki, Osiek Jasielski, Tarnowiec

Planowane do budowy obiekty małej architektury realizowane są w ramach projektu pn. „Sieć Infrastruktury Rekreacyjno- Edukacyjnej Dla Dzieci” realizowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej lidera projektu współpracy tj. Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów, Tel. (017)276 46 03, NIP: 819-15-98-112, KRS: 0000250016 e-mail: strzyzow@lgdleader.pl

Drukuj stronę