Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. wykonania materiałów promocyjnych (balony i długopisy) dla Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

  • długopis Cosmo metalowy, kolor czarny z nadrukiem jednokolorowym – 1000 szt.
  • balonik 12 cali, kolor żółty z nadrukiem jednokolorowym – 1000 szt.

Realizacja i przekazanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić najpóźniej w terminie do dnia 15.07.2016 r. pod adres 38-213 Kołaczyce, ul. Szkolna 7.

Prosimy o podanie kwoty netto i brutto.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium cenowe (najniższa cena brutto).

Wycenę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres lgdnowagalicja@op.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego z pieczęcią firmy i podpisem osoby wypełniającej do dnia 24.06.2016 r. do godziny 15:00

Drukuj stronę