Wyniki postępowania ofertowego dot. strony internetowej

Wynik postępowania ofertowego na wykonanie strony internetowej dla Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W ramach postępowania ofertowego dotyczącego opracowania, udostępnienia i obsługi serwisowej strony internetowej dla Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja spłynęło 26 ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia. Z pośród 24 ofert spełniających wymogi formalne Stowarzyszenie wyłoniło najkorzystniejszą ofertę firmy eWalk Łukasz Filipowicz.

Drukuj stronę