Spotkanie szkoleniowo-informacyjne

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej, które odbędzie się 8 listopada 2018 r. w Świetlicy Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4.

Drukuj stronę