Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali bankietowej GOK w Kołaczycach odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia zostanie przeprowadzona: Analiza, omówienie, ocena oraz dokonany wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD w terminie od 28 listopada do 22 grudnia 2016 r., tj.:

  1. Naboru nr 1/2016: Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej);
  2. Naboru nr 2/2016: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwój działalności gospodarczej);
  3. Naboru nr 3/2016: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD (Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych…);
  4. Naboru nr 4/2016: Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej.

 

Drukuj stronę