Ocena i wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy

Informujemy, iż w dniu 18.01.2017 r. w Kołaczycach odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, na którym dokonano oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD w terminie od 28 listopada do 22 grudnia 2016 r., tj.:

Naboru  nr 1/2016: Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej);

Naboru  nr 2/2016: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwój działalności gospodarczej);

Naboru  nr 3/2016: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego (Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych…);

Naboru  nr 4/2016: Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej.

WYNIKI NABORÓW ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ !

Wybór operacji do dofinansowania dokonano spośród wniosków:

  • złożonych w miejscu i terminie wskazanym w informacji o ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia,
  • zgodnych z LSR,
  • zgodnych z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
  • które spełniają minimalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
  • które osiągną minimum punktowe, począwszy od wniosków o najwyższej liczbie punktów do najniższej minimalnej.

W przypadku wniosków, które spełniają wymagania określone w pkt. a-d i mieszczą się w limicie środków, zostają one skierowane do finansowania w pierwszej kolejności, natomiast wnioski, które  nie mieszczą się w limicie środków dostępnych w danym naborze, zostają umieszczone na liście rezerwowej i skierowane do finansowania w przypadku, gdy zostanie uwolniona kwota w ramach limitu np. poprzez rezygnację lub niepodpisanie umowy przez Wnioskodawcę, który znajdował się na liście wniosków wybranych mieszczących się w limicie.

Drukuj stronę