Nabory wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej oraz tworzenie inkubatorów

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naboru wniosków o przyznanie pomocy:

  1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (rozwijanie działalności gospodarczej)
  2. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych…)

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 02 lipca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach)

Limit dostępnych środków w ramach  danego naboru wniosków:

  1. 383 700,00 zł – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (7/2018)
  2. 500 000,00 zł – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD (8/2018)

Szczegółowe informacje na temat danego naboru wniosków o przyznanie pomocy znajdą Państwo w:

  1. Ogłoszeniu nr 7/2018 – Rozwijanie przedsiębiorczości na obszarze LGD,
  2. Ogłoszeniu nr 8/2018 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD,
Drukuj stronę