Nabory wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naborów wniosków o przyznanie pomocy:

  • Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (podejmowanie działalności gospodarczej) – Nabór nr 10/2019
  • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (rozwijanie działalności gospodarczej) – Nabór nr 11/2019

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 07 maja 2019 r. do 21 maja 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach)

Limit dostępnych środków w ramach  danego naboru wniosków:

  • 700 000,00 zł – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (10/2019)
  • 1 383 700,00 zł – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (11/2019)

Szczegółowe informacje na temat danego naboru wniosków o przyznanie pomocy znajdą Państwo w:

Drukuj stronę