Nabory wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o powierzenie grantów

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naborów wniosków o przyznanie pomocy:

  • Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej – Nabór nr 12/2019
  • Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego – Nabór nr 13/2019

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 03 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej Kołaczycach)

Limit dostępnych środków w ramach  danego naboru wniosków:

  • 569 290,60 zł – Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej (12/2019)
  • 200 000,00 zł – Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego (13/2019)

Szczegółowe informacje na temat danego naboru wniosków o przyznanie pomocy znajdą Państwo w:

Drukuj stronę