Nabór wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naboru wniosków o przyznanie pomocy:

Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (podejmowanie działalności gospodarczej)

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 03 grudnia 2018 r. do 17 grudnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach)

Limit dostępnych środków w ramach  danego naboru wniosków:

500 000,00 zł – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (9/2018)

Szczegółowe informacje na temat danego naboru wniosków o przyznanie pomocy znajdą Państwo w:

Ogłoszeniu nr 9/2018 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD

Drukuj stronę