Nabór wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naborów wniosków o przyznanie pomocy:

  • Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

  • od 22 czerwca 2021 r. do 06 lipca 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

  • Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Adama Mickiewicza 90 (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach), w godz. od 7:30 do 15:30.

Limit dostępnych środków w ramach  naboru wniosków:

  • 125 634,48 € (według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR – 502 537,92 zł)

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o przyznanie pomocy znajdą Państwo w:

Drukuj stronę