Nabór wniosków o przyznanie pomocy na budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i społecznej

Zakres naborów wniosków o przyznanie pomocy: Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej (tj. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej” oraz „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych …” Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 10 stycznia 2022 r. do 24 stycznia 2022 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia […]

Zakres naborów wniosków o przyznanie pomocy:

  • Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej (tj. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej” oraz „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych …”

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

  • od 10 stycznia 2022 r. do 24 stycznia 2022 r.

Miejsce składania wniosków:

  • Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Adama Mickiewicza 90 (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach), w godz. od 7:30 do 15:30.

Limit dostępnych środków w ramach  naboru wniosków:

  • 354 589,43 € (według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR – 1 418 357,72 zł)

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o przyznanie pomocy znajdą Państwo w:

Drukuj stronę