Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza do konsultacji społecznych projektowanych dokumentów.

Konsultacjom społecznym podlegają projektowane dokumenty w oparciu o Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027:

  1. Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2023-2027;
  2. Projekt Planu komunikacji z lokalną społecznością w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2023-2027.

Powyższe dokumenty znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu w/w dokumentów można wnosić za pośrednictwem:

Uwagi oraz propozycje zmian można zgłaszać do 25 maja 2023 r.

Dziękujemy Państwu za aktywne zaangażowanie w konsultacje społeczne oraz za wszelkie przesłane informacje.

Drukuj stronę