Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego z dnia 7.02.2022 r. na Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategi Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r.

Informacja znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Drukuj stronę