Informacja o funkcjonowaniu Biura LGD

Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Doradztwo  dla potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów pomocy w ramach LSR prowadzone  jest: -bezpośrednio  w siedzibie  LGD (ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce), -drogą mailową  (lgdnowagalicja@op.pl) -telefonicznie (515 205 894, 510 180 236, 512 189 603). Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną, […]

Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Doradztwo  dla potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów pomocy w ramach LSR prowadzone  jest:

-bezpośrednio  w siedzibie  LGD (ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce),

-drogą mailową  (lgdnowagalicja@op.pl)

-telefonicznie (515 205 894, 510 180 236, 512 189 603).

Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną, osoby przychodzące do biura LGD zobowiązani są do zakładania maseczki na usta i nos  oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do biura.

Drukuj stronę