Badanie ankietowe w zakresie ewaluacji końcowej LSR na lata 2014-2020

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym ewaluacji końcowej (ex-post) Lokalnej Strategi Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020. Badania ankietowe skierowane są do mieszkańców obszaru LSR oraz beneficjantów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022.

Ankieta dla mieszkańców

https://forms.gle/5gYTBSHvQSxjULbK6

Ankieta dla beneficjentów

https://forms.gle/J9tUDTZyAaabctqx6

Bardzo prosimy, aby w miarę możliwości udostępniać ankietę skierowaną do mieszkańców obszaru LSR poprzez własne media społecznościowe.

Drukuj stronę