Ankieta dotycząca identyfikacji potrzeb mieszkańców, potencjalnych beneficjentów, gmin członkowskich, potrzeb rozwojowych oraz potencjału danego obszaru.

Szanowni Państwo,

Przystępujemy do tworzenia nowej strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja na lata 2023-2027. Chcemy określić projekty priorytetowe na najbliższy okres oraz szersze kierunki działania dające zróżnicowane możliwości rozwoju mieszkańcom obszaru naszego LGD.
Zapraszamy do wyrażenia opinii w anonimowej ankiecie, której wyniki pomogą określić Państwa oczekiwania oraz działania, jakie należy podejmować w celu ich zaspokojenia.

Ankieta dostępna jest online !

Dziękujemy za udział w opracowaniu naszej strategii,

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Drukuj stronę