Realizacja Operacji Pn. „Partnerstwo i dialog w rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”

STOWARZYSZENIE PN LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA INFORMUJE, IŻ NA PODSTAWIE UMOWY NR OW.VI.052.16.1.2019 W RAMACH SCHEMATU II POMOCY TECHNICZNEJ „KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH” PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020” REALIZUJE OPERACJĘ, PN. „PARTNERSTWO I DIALOG W ROZWOJU WSPÓŁPRACY POMIĘDZY LOKALNYMI GRUPAMI DZIAŁANIA”.

Drukuj stronę