Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie internetowej przydatne informacje dla beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2:

http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami. Nadmieniam, że DDD ARiMR będzie aktualizował tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod powyższym linkiem.

Drukuj stronę