Pomoc w ramach KSOW

Stowarzyszenie pn. Lokalna grupa Działania nowa Galicja informuje, że operacja pn. „Identyfikacja partnerów projektu projektu współpracy” otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Drukuj stronę