Podsumowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych oraz szkolenia z zakresu wypełniania WOPP oraz Biznesplanu

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zakończyło cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie cyklu spotkań informacyjno-szkoleniowych

W ramach cyklu spotkań informacyjno-szkoleniowych, które odbyły się na terenie wszystkich 7 gmin członkowskich LGD w dniach od 17.10.2016 r. do 25.10.2016 r., wzięło udział łącznie ponad 40 osób zainteresowanych zasadami ubiegania się o dofinansowanie na:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej,
  • Rozwijanie działalności gospodarczej,
  • Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

26 października 2016 roku w Kołaczycach o godzinie 9:30 Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zorganizowało szkolenie na osób zainteresowanych zasadami wypełniania Wniosków o Przyznanie Pomocy oraz Biznesplanu w ramach w/w naborów wniosków. W szkoleniu uczestniczyło 17 osób.

Drukuj stronę