Informacje pomocnicze przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja udostępniło „Informacje pomocnicze przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu”. Informacje pomocnicze obejmują całość wniosku o powierzenie grantu.

Drukuj stronę