Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W związku z prowadzonym naborem wniosków nr 9/2018 na operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej oraz koniecznością dołączenia do wniosku o przyznania pomocy formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stowarzyszenie zamieszcza wzór formularza wraz z przykładem jego wypełnienia

Przykład wypełnionego formularza zamieszczonego w załączniku do niniejszej informacji będzie miał zastosowanie tylko i wyłącznie do operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej.

W załączonym przykładzie wypełniania formularza znakiem X oznaczone są części, których  NIE NALEŻY wypełniać.

Drukuj stronę