Ocena działań informacyjnych prowadzonych przez LGD

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zbieranie opinii społeczności lokalnej na temat działań informacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą do oceny efektywności prowadzonych działań informacyjnych.

Ankieta online

Drukuj stronę